Toegankelijkheid

Privacyverklaring

De Woonschakel respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die u ons verschaft. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In ons Cookiebeleid staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Woonschakel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze gegevens aan ons vertrekt via digitale formulieren op onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij op onze website verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • IBAN (bankrekeningnummer);
 • IP adres;
 • Overige zaken zoals opgenomen in ons Cookiebeleid.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard wanneer u gebruik maakt van onze diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze aan ons verstrekt via onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard die wij op onze website verwerken:

 • Gegevens over overlast inclusief bewijsstukken (foto’s, film, geluidsopname, correspondentie met andere instanties dan De Woonschakel);
 • Gegevens over onderhuur/overbewoning.

Doeleinden van de gegevensbewerking

De Woonschakel verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en gerechtvaardigd belang. De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Verzenden nieuwsbrief
 • Korte vragenlijst over de wijk
 • Aanmelden reparatieverzoek
 • Aanmelden onderhoudsabonnement
 • Toestemming aanvragen zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
 • Klacht melden
 • Melden overlast
 • Melden onderhuur/overbewoning
 • Huur woning opzeggen
 • Huur opzeggen parkeerruimte
 • Afsluiten service abonnement
 • Automatische incasso aanvragen voor betalen huur
 • Aanvragen woningruil
 • Aanvragen betaalmail

Bewaartermijn

De Woonschakel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Webformulieren: zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen met derden

De Woonschakel verstrekt uw gegevens die wij via onze website verzamelen en/of ontvangen uitsluitend aan derden indien dit nodig is:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, en handelingen om overlast of fraude op te sporen of te voorkomen;
 • Om een chat en/of webformulier te beantwoorden en/of af te handelen.

De Woonschakel zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Er vindt geen overdracht plaats van persoonsgegevens die wij via onze website verwerken naar landen buiten de Europese Unie.

Beveiliging

De Woonschakel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handeling met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee willen wij ook de werking van de website waar mogelijk verbeteren.

Recht op informatie, inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, dataportabiliteit, bezwaar en niet te worden onderworpen aan profiling

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn.

Verzoeken kunt u schriftelijk melden bij onderstaand adres:

De Woonschakel
Postbus 72
1670 AB Medemblik

Of via e-mail naar: info@dewoonschakel.nl

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail melden naar info@dewoonschakel.nl
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Woonschakel behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media