Toegankelijkheid

Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarlijks stelt De Woonschakel een jaarverslag op. We kijken terug op een bewogen jaar waarin er veel is gebeurd. De krapte op de woningmarkt doet zich steeds meer gelden. De bouw van extra (sociale) huur- en koopwoningen is noodzakelijk en een speerpunt voor de regio. Landelijk speelde het afgelopen jaar de verdere sanering van corporatie Vestia via een leningenruil met andere corporaties. Politiek hoogtepunt was de voorgenomen afschaffing van de verhuurderheffing in 2023 waardoor de toekomstige investeringscapaciteit van de sector fors verbeterd. Eind 2021 is het nieuwe beleidsplan 2022-2025 van De Woonschakel vastgesteld. De beschikbaarheid van woningen is de belangrijkste opgave in de komende periode voor onze corporatie. Dit kan alleen goed ingevuld worden als gemeenten beschikken over bouwlocaties die gereed zijn om te benutten met (tijdelijke) woningbouw.

Ondanks de coronapandemie hebben we weer veel bereikt. Voor onze huidige en toekomstige huurders. U leest het in de samenvatting Jaarverslag 2021 Infographics van ons jaarverslag hieronder. Natuurlijk kunt u ook het volledige jaarverslag 2021 lezen.

2021

80,2 %

Huurprijs woningen < € 633,25

5.605

Woningen met een groen energielabel

1,8

ICR (rentedekkingsgraad)

8,2

Klantoordeel reparaties volgens Aedes benchmark

€ 12,5 mln.

Onderhoudslasten

€ 4,5 mln.

Operationele kasstroom exclusief verkopen

69

Nieuwbouwwoningen

413

Verhuringen

39,0 %

Loan to value (leningen in % beleidswaarde)

Eerdere jaarverslagen

Bekijk hieronder de jaarverslagen uit voorgaande jaren.

Jaarverslag 2020
 
Jaarverslag 2020 infographics
 
Jaarverslag 2020 infographics per gemeente

ANBI status
 
ANBI Volkshuisvesting 2022

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media