Toegankelijkheid

Directie

Met 80 collega's werken we bij De Woonschakel met hart en ziel aan goede en betaalbare huisvesting in prettige wijken.
Bij ons werken vaklieden, woonconsulenten en opzichters. Maar ook communicatieprofessionals, klant- en financiële en medewerkers, HRM en ICT’ers.
Samen werken we aan woonplezier voor iedereen in West-Friesland. De kern van ons werkgebied ligt in de gemeenten Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
Het hoofdkantoor van De Woonschakel is aan de Randweg in Medemblik en we hebben een kantoor in Grootebroek (tijdelijk i.v.m. nieuwbouw Bovenkarspel) en in Obdam. Zo zijn we dichtbij onze huurders en weten we beter wat er leeft.

Directie De Woonschakel

Albert Gieling en Linda Rijper

Albert Gielingdirecteur-bestuurder

Werkzaam vanaf 1984 in de volkshuisvesting en heeft van oorsprong een financieel-economische achtergrond.

Is als bestuurder eindverantwoordelijk voor het beleid van de totale organisatie. Binnen de directie specifiek belast met het algemene volkshuisvestelijke beleid waaronder het huurbeleid en nieuwbouw van woningen. Hierover worden jaarlijks bestuurlijke prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten en de Huurdersraad.

De directeur-bestuurder vervult de rol als werkgever van de corporatie voor medewerkers. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder.

Linda Rijperfinancieel directeur

Vanaf 2016 werkzaam in de volkshuisvesting en heeft bancaire ervaring met een bedrijfseconomische achtergrond.

Als financieel directeur verantwoordelijk voor het financiële beleid van de corporatie, draagt zorg voor het opstellen van de begroting en de financiële beleidskaders voor de portefeuillestrategie van het woningbezit. Bewaakt de fiscale en treasury positie.

Levert vanuit de directie een bijdrage aan de overige resultaatgebieden van de corporatie en de ontwikkeling van het ondernemingsbeleid.

De ‘drive’ voor de directie is om de komende jaren te zorgen voor realisatie van nieuwe sociale huurwoningen.
Kwalitatief goed en tegen betaalbare huren voor de aandachtgroepen.

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media