Toegankelijkheid

Veiligheid en gezondheid

De Woonschakel vindt het belangrijk dat u veilig woont. We nemen hiervoor diverse maatregelen en blijven werken aan het verbeteren van ons bezit. Maar u kunt zelf ook veel doen om de veiligheid te vergroten.
 
U vindt op deze pagina per onderwerp meer over welke maatregelen we treffen en wat u zelf kunt doen.
Asbest

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden maar de stof zit nog wel verwerkt in woningen. Asbest is verboden omdat het ongezond is als u losse asbestvezels inademt. Gevaar ontstaat als asbestvezels (per ongeluk) vrijkomen in de lucht, bijvoorbeeld bij het bewerken van asbesthoudende materialen of bij een verbouwing. Zorg dus dat u asbest niet kapot maakt door er bijvoorbeeld in te boren. De Woonschakel verwijdert asbest bij planmatige werkzaamheden en incidenteel bij aparte woningen als het nodig is. Vanaf augustus 2015 voert De Woonschakel steekproefsgewijs inspecties uit om eventueel aanwezige asbest te inventariseren. De inspecties zijn gericht op golfplaten en de kruipruimte (onder de vloer). Door op hoofdlijnen te achterhalen waar asbest is toegepast, kan er bij het toekomstig onderhoud rekening mee worden gehouden. Heeft u het vermoeden dat u bij werkzaamheden met asbest te maken heeft neem dan contact op met onze Klantenservice: 0227 54 54 54 (ook voor spoed buiten kantooruren).

Deel deze pagina

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media