Toegankelijkheid

Raad van Commissarissen

Raad van commissarissen

Een raad van commissarissen houdt binnen De Woonschakel toezicht op het bestuur. Naast de werkgeversrol toetst en adviseert de raad van commissarissen het bestuur over de strategie van de corporatie en bewaakt de financiële continuïteit en risico’s. Op grond van de statuten moet een aantal ingrijpende besluiten van het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van commissarissen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de begroting en het jaarverslag. Als toezichthoudend orgaan bewaakt en evalueert hij de realisatie van doelstellingen van De Woonschakel. Jaarlijks brengt hij extern hierover verslag uit.

Toezichtkader en visie RvC 2021 - 2024
 
Profielschets RvC
 
Rooster van aftreden RvC
 
Governance Inspectie

Verslagen

Verslag RvC over 2022
Verslag RvC over 2021
 
Verslag RvC over 2020

Reglementen

Reglement RvC
 
Reglement Auditcommissie
 
Reglement Remuneratiecommissie

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media