Toegankelijkheid

Directie en management

Directie en management

Met 80 collega's werken we bij De Woonschakel met hart en ziel aan goede en betaalbare huisvesting in prettige wijken.
Bij ons werken vaklieden, woonconsulenten en opzichters. Maar ook communicatieprofessionals, klant- en financiële en medewerkers, HRM en ICT’ers.
Samen werken we aan woonplezier voor iedereen in West-Friesland. De kern van ons werkgebied ligt in de gemeenten Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
Het hoofdkantoor van De Woonschakel is aan de Randweg in Medemblik en we hebben een kantoor in Grootebroek (tijdelijk i.v.m. nieuwbouw Bovenkarspel) en in Obdam. Zo zijn we dichtbij onze huurders en weten we beter wat er leeft.

Directie De Woonschakel

Van links naar rechts: Douwe Tijsseling, Theo Spek, Timon Pos en Albert Gieling

Het directie-managementteam van De Woonschakel bestaat uit vier personen:

Albert Gielingdirecteur-bestuurder
Is eindverantwoordelijk voor het beleid van de totale organisatie. Specifiek belast met het algemene volkshuisvestelijke beleid waaronder het huurbeleid en nieuwbouw van woningen. Hierover worden bestuurlijke prestatieafspraken met de Huurdersraad en gemeenten gemaakt. De directeur-bestuurder heeft vooral ook een externe rol namens De Woonschakel, maar is intern voorzitter van het directie-managementteam en vervult ook de rol als werkgever van de corporatie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder.
Theo Spekmanager Klant-Wonen-Onderhoud
Houdt zich vooral bezig met de afdelingen die dagelijks rechtstreeks in contact staan met onze huurders. Medewerkers van de afdeling Klant zijn dagelijks aanwezig in kantoor Medemblik en de verhuurpunten in Grootebroek en Obdam. Enkele medewerkers Klant leggen zich toe op de huurincasso. De afdeling Wonen richt zich vooral op de (ver)huur van woningen inclusief bijzondere toewijzingen/begeleidingscontracten & leefbaarheid. Afwijkend van de gemiddelde corporatie in de sector beschikt De Woonschakel over een grote afdeling Onderhoud die, naast dagelijkse reparaties, ook badkamer-, keuken en toiletrenovaties uitvoert.
Timon Posmanager Financiën & Vastgoed
Is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de corporatie waaronder de totstandkoming van de begroting/jaarrekening en de financiering van alle activiteiten die de corporatie onderneemt. Daarnaast richt hij zich op de portefeuillestrategie van het woningbezit op lange termijn waaronder de verduurzaming en instandhouding van bestaande woningen en het interne proces van de bouw van nieuwe woningen.
Douwe Tijsselingcontroller
De controller neemt formeel niet deel aan de besluitvorming van het directie-managementteam maar controleert onder meer of de besluitvorming voldoet aan externe wet- en regelgeving en intern aan de gestelde richtlijnen en procedures. Hij voert steekproeven uit in de organisatie en controleert of er gewerkt wordt volgens de regels. De controller rapporteert, los van de bestuurder, ook rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen over zijn bevindingen.

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0227 54 95 90

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media